Rexroth får Ökad tillgänglighet med certifierade reparationspartner

Anderstorp Hydraulik nu även certifierad reparationspartner åt Bosch- Rexroth.

Genom ett växande partnernätverk ökar Bosch Rexroth tillgänglighet till service och reparation av hydraulcylindrar till svensk industri. Med certifieringen erbjuder de anslutna företagen nu service till originalkvalitét – i hela landet.


De företag som är certifierade Bosch Rexroth Partner agerar både återförsäljare och reperationscenter av hydraulcylindrar. Därmed har de tillgång till originaldelar och besitter den kompetens som krävs för reparation till originalkvalitet. Partnerföretagen kompletterar Bosch Rexroths egen serviceverksamhet genom att bidra till ökad tillgång av produkter, fältservice och reparationsmöjligheter av hydraulcylindrar.

– Genom utökade servicemöjligheter stärker vi tryggheten för slutkunden, säger Jon Karrhammar, ansvarig för utveckling av Rexroth Partner på Industrial Applications.

För att bli en del av Bosch Rexroth partnernätverk krävs det att företagen når rätt nivå av teknisk kompetens. De idag sju certifierade företagen är alla specialiserade inom industriautomation och hydraulik med många år i branschen bakom sig.
Det växande partnernätverket innebär ökade servicemöjligheter till hydraulcylindrar med Bosch Rexroth originalkvalitét för svensk industri. Förutom Rexroths egna servicecenter, finns nu även certifierade servicecenter där originaldelar tillhandahålls finns nu tillgängligt i hela Sverige med dessa företag:

∙ Anderstorp Hydraulik AB
∙ Edman & Sjöberg
∙ ETAB
∙ Hydraulikmontage i Luleå
∙ Hydsupply
∙ Hydratech
∙ KVA

För mer information besök: www.boschrexroth.se

Om Rexroth Partner
Med våra partner har vi ett nära samarbete och arbetar fram gemensamma marknadsplaner samt strategier på kort och lång sikt. Rexroth Partner erbjuder teknisk support och service inom våra teknikområden; lokal närhet till kund; lager för snabb tillgång till våra produkter; förädling av Rexroths produkter; samt produktrådgivning, maskinbyggnation, programmering och konstruktion.

Ekonomisk, precis, säker och energieffektiv driv- och styrteknik från Bosch Rexroth sätter maskiner och system i rörelse. Bolaget kombinerar erfarenheter från hela världen inom marknadssegmenten mobil användning, maskinbygge och ingenjörskonst, fabriksautomation och förnyelsebar energi för att utveckla innovativa komponenter, skräddarsydda systemlösningar och tjänster. Bosch Rexroth erbjuder kunderna hydraulik, elektriska driv- och styrsystem samt växel-, linjär- och montageteknik, allt från en enda källa. Bolaget har verksamhet i över 80 länder, cirka 33 700 anställda och en årsomsättning på omkring 5,6 miljarder euro (2014). För mer information, gå in på www.boschrexroth.com

Bosch-koncernen är en ledande internationell leverantör av teknologi och tjänster. Företaget har omkring 375 000 medarbetare globalt (per 31 december 2015). Enligt preliminära siffror omsatte företaget över 70 miljarder Euro under 2015. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, och Energy and Building Technology. Bosch-koncernen består av Robert Bosch GmbH med dess cirka 440 dotterbolag och lokala företag i omkring 60 länder. Om partners för service och försäljning tas med i beräkningen finns Bosch representerat i ungefär 150 länder. Detta världsomspännande nätverk för utveckling, tillverkning och försäljning utgör grunden för ytterligare tillväxt. Under 2015 ansökte Bosch om nära 5 400 patent världen över. Bosch-koncernens strategiska mål är att leverera innovationer för en uppkopplad livsstil. Bosch höjer livskvalitén genom att erbjuda produkter och lösningar som är både innovativa och intresseväckande. Kort sagt, Bosch erbjuder teknologi som är ”Invented for life”.

Företaget grundades 1886 i Stuttgart av Robert Bosch (1861-1942) som “Verkstad för finmekanik och elektronik”. Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH säkerställer den entreprenöriella friheten i Bosch-koncernen och gör det möjligt för företaget att planera långsiktigt samt att göra tunga investeringar med sikte på framtiden. 92 procent av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av Robert Bosch Stiftung GmbH, en välgörenhetsstiftelse. Majoriteten av rösterna har Robert Bosch Industrietreuhand KG, en industristiftelse. Den industriella verksamheten och ägarfunktionerna tillvaratas av stiftelsen. De resterande aktierna ägs av familjen Bosch och av Robert Bosch GmbH.

verkstad_web.jpg