disken_web.jpg

Välkommen till vår nya välfyllda industributik!

Smörjmedel

Industrismörjmedel 

Hydraulolja

Moderna hydraulsystem ställer allt högre krav på hydraulvätskan. Högre krav på slitageskydd för hydraulpumpar, högre systemtryck och mindre oljevolymer leder till ökade behov av mer avancerade produkter. Vi strävar ständigt efter att ligga i framkant av utvecklingen för att möta de allt högre kraven.

Vi erbjuder ett komplett sortiment med allt från standardprodukter till avancerade hydraulvätskor med unika egenskaper. Vare sig du är ute efter en produkt som sparar energi, är miljöanpassad, har exceptionellt bra lågtemperaturegenskaper eller endast behöver ett effektivt skydd för dina maskiner.

 

Industriell växellådsolja

Utvecklingen av industriella transmissioner har gått mot allt mindre enheter med högre belastning, ökade effektuttag och högre drifttemperaturer. Det ställer stora krav på tillförlitlighet och prestanda i drift samt att alla ingående komponenter i konstruktionen är optimerade.

FUCHS har genom egna utvecklingsprojekt och i samarbete med tillverkare av transmissioner och andra intressenter kontinuerligt anpassat och utvecklat sortimentet av transmissionsoljor efter marknadens krav. Under många år har mineraloljebaserade produkter varit dominerande, men i dagsläget är fördelarna med helsyntetiska oljor uppenbara för att klara påfrestningarna.

 

Cirkulationsolja 

Inom denna grupp vill vi särskilt lyfta fram våra oljor som är speciellt utvecklade för pappers och massaindustrin. Skogsnäringen är en viktig industri inom våra hemmamarknader och förädlingen av dess produkter är kostnadskrävande processer som inte får stå stilla. Oplanerade driftstopp är kostsamma och det är av största vikt att alla system fungerar med korrekta smörjmedel.

RENOLIN UNISYN CLP PA är vår mest högpresterande cirkulationsolja speciellt utvecklad för pappersmaskinens torkparti samt i vira-och presspartierna och i kalendersystem.

  

Turbinolja 

Tillsammans med kraftindustrin har vi etablerade samarbeten, med allt från forskning och utveckling fram till fullskaletest.
Som ett resultat av ett omfattande forskningsprogram med Luleå Tekniska Universitet har vi utvecklat unika turbinoljor.
Vi är särskilt stolta över produkterna TURBWAY SE och SE LV för turbiner inom vattenkraften samt TURBWAY SE GT och SE GT LV för gasturbiner inom t.ex. värmeverk.
Just vad gäller de sistnämnda så har FUCHS valt en annan väg jämfört med hur många konkurrenter valt att formulera.
Vår formulering ger minskade förluster i turbinen med ökad energieffektivitet samtidigt som den minskar risken för varnish/hartsbildning i systemen. För ett värmeverk innebär det både avsevärt ökad verkningsgrad på turbinen samt minskade kostnader för underhåll.

 

For­dons­smörj­me­del

Att hitta rätt motorolja är en hel vetenskap. Det är just den vetenskapen som vi behärskar, hela vägen från laboratoriet till motorerna och växellådorna i dina fordon. Våra motor- och transmissionsoljor är designade och anpassade för att möta de senaste och högsta kraven som ställs på moderna motorer och växellådor. Vi har ett brett produktutbud för olika fordon, baserat på den senaste smörjmedelsforskningen.

Det vi med säkerhet kan säga om framtiden är att kraven på hälsa, säkerhet och miljö kommer att öka inom alla områden. Redan nu kan du känna dig trygg med att våra smörjmedel lever upp till den standard som utfärdats av ACEA och API samt klarar de senaste emissionskraven för Euro 5 och Euro 6.

 

  Motoroljor för personbilar och lätta lastbilar
 

Många verkstäder underhåller och reparerar personbilar och transportfordon från flera olika slags märken. Det ställer höga krav på oljeprodukterna. De ska både leva upp till branschens klassificerings-system och fordonstillverkarnas avancerade krav på motoroljor.

Samtidigt ska bilverkstaden kunna ta emot fordon som har några år på nacken utan att behöva ha för många produkter i lager.

På FUCHS LUBRICANTS förstår vi den här sortens vardagsutmaningar. Därför kan vi göra skillnad för just din verkstad. Vi erbjuder ett komplett produktsortiment för personbilar och lätta transportfordon och hjälper dig att hitta en smörjmedelslösning av högsta kvalitet som reducerar det totala antalet produkter.

 

Motoroljor för tunga fordon

Lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner ska tåla och orka mer än de flesta fordon. Det är viktigt att kunna lita på att maskinerna fungerar med full kapacitet utan större avbrott för underhåll och reparationer, trots intensivt utnyttjande under krävande förhållanden.

Med ett komplett produktprogram för tunga och lätta fordon hjälper vi dig att välja rätt motorolja för just dina villkor, och genom det öka fordonens livslängd och minska dina driftskostnader.

Våra produkter är av högsta kvalitet, har en lägre påverkan på miljön och smörjande egenskaper som utmärker sig även under de tuffaste förhållanden.

Våra motoroljor är redo för framtidens allt hårdare krav och klarar de senaste emissionsnivåerna för tunga fordon enligt Euro 5 och Euro 6.

  

Smörjfett

Ett smörjfett ska:

• Ge god smörjning, minska friktion och nötning.

• Täta så att smuts, vatten och föroreningar inte kan tränga in i smörjstället.

• Skydda mot korrosion.

• Stanna kvar i smörjstället och inte läcka, droppa eller slungas ut.

• Vara kompatibelt med tätningsmaterial och andra komponentmaterial, som det kommer i kontakt med inte förändras så att det styvnar eller veknar vid upprepad mekanisk bearbetning i lagret under smörjintervallet.

 

Vi hjälper dig att välja rätt smörjfett för det ändamål du har behov av.

disken_web.jpg

Välkommen till vår nya välfyllda industributik!