disken_web.jpg

Välkommen till vår nya välfyllda industributik!

Filter och filterelement

Industriella filter

Ett komplett filterprogram för industriella oljor såsom hydraulikolja, smörjolja, isolerolja och turbinolja m.fl, processvatten, tvättvätskor, skärvätskor, emulsioner, kemikalier, syror och trögflytande vätskor m.m. Här finns våra egenproducerade produkter såsom filterkärror, filteraggregat och avgasare.

Där det finns ett industriellt filterbehov där kan vi erbjuda kvalitativa filter och hög kompetens. Filterteknik är samtalspartner för många företag inom t ex pappers-, stål- och läkemedelsindustrin. Vi erbjuder ett komplett filterprogram för industriella oljor, processvatten, tvätt- och skärvätskor, kemikalier och har dessutom en rad egenproducerade produkter.

 

Filter för fordon och fartyg

Här finns allt i filter till fordon, entreprenad-maskiner, krossverk, skogsmaskiner, elverk, flistuggar, truckar, dumpers, hjullastare, grävmaskiner, asfalts-läggare, vältar, kompressorer, traktorer, lastbilar, bussar, borrvagnar, generator-aggregat, liftar, teleskoplastare, pist-maskiner, mobilkranar, grävlastare, band-schaktare, väghyvlar, färjor och fartyg som drivs med dieselmotorer. Luftfilter, bränslefilter, motoroljefilter, trans-missionsfilter, broms-torkfilter, hydraulikfilter, kylvätskefilter, filter-verktyg, förbättrade filter, vattenseparerande bränslefilter, djupfilter, vevhusventilationsfilter, hyttfilter, kylvätska, oljeprov mm

 

Filter för stoft och gas

Kompletta filter samt filterelement för gas och damm i tuffa miljöer. Vi har kompletta dammfilter för cisterner, svetsutsug, oljedimma, pulverlack och metallsprutning m.m. Gasfilter tillhandahåller vi för olika typer av gaser, både cirkulerande- och envägsfiltrering. Här finns även ett komplett program för ledningsmonterade tryckluftsfilter.

 

 

disken_web.jpg

Välkommen till vår nya välfyllda industributik!