Miljöpolicy

Miljön är en omistlig resurs. Det bästa vi kan lämna till våra barn och kommande generationer är en miljö i balans. Vi har därför en miljöpolicy som skall minimera eventuella miljöskadliga effekter av vår verksamhet. Detta innebär att vi skall:

Anderstorp Hydraulik AB

Sven Järnland, VD