Ren dörr

På Anderstorp Hydraulik bedriver vi ett projekt som heter Ren Dörr. Det innebär i korthet att Du vid dörren hittar kärl att lägga Din läckande slang i.

Inget oljedropp skall nå mark eller golv hos oss. Om Du ändå skulle råka droppa olja finns absorbenter vid dörren att direkt torka upp spill med. 

Vi tömmer Din kasserade slang på oljerester och kapar sedan bort kopplingen för att skicka till metallåtervinning. Slangen kapas upp och skickas till energiåtervinning.

Vi vill uppnå en miljöanpassad hantering av gamla oljor och slangar. Därför har vi upprättat detta system där Du själv kan bidra till miljöarbetet med vår hjälp.

Välkommen att vara med i vårt miljöarbete!