Det här händer på Anderstorp Hydraulik:

Låt oss först berätta att Anderstorp Hydrauliks miljösatsning är seriös och genomsyrar hela företaget. Vi tar hand om allt vårt avfall på ett miljövänligt sätt, bland annat genom källsortering och återvinning.

En hög ambitionsnivå gäller för begagnad slang. Anderstorp Hydraulik tar emot Din gamla slang och ser till att den behandlas på ett miljöanpassat sätt. Vi börjar med att tappa ur oljeresterna ur slangen. Oljan tas om hand i vår återvinningsanläggning. Därefter klipper vi loss kopplingen och skickar den till metallåtervinning. Själva slangen, slutligen, går till energiåtervinning. Det betyder att den bränns i ett värmeverk med avancerade filtersystem och blir till efterfrågad fjärrvärme.

Tillsammans med Anderstorp Hydraulik kan Du alltså göra något positivt av Dina kasserade hydraulslangar.

Välkommen till ett enkelt men viktigt samarbete i en av vår tids största frågor; miljöfrågan.

Tack för Din medverkan!