Vi jobbar med miljön!

Anderstorp Hydraulik AB går över till grön el

Från och med årsskiftet 2008 köper vi enbart el från förnybara energikällor i form av vattenkraft. Eleveransavtalet uppfyller dessutom samtliga kriterier för Bra Miljöval och i det ingår el för att driva våra butiker, kontor och produktionscenter. Detta är en av många åtgärder vi har vidtagit för minimera eventuella miljöskadliga effekter av vår verksamhet. Det bästa vi kan lämna över till våra barn och kommande generationer är en miljö i balans.

I vår nya fastighet att vi tagit alla steg för att säkra en miljövänlig verksamhet. Vår enda golvbrunn finns i tvätthallen med ett toppmodernt system för omhändertagande av de produkter som skulle kunna påverka vår miljö.

Vi handlar allt lokalt som det är möjligt att handla lokalt, för att minimera långa transporter.

Vi avhandlar vårt arbetsmiljöarbete varje månad och håller noga koll på att inte ligga efter med några punkter på den dagordningen.

Vårt miljöarbete