Jämställdhetspolicy

Inledning

Anderstorp Hydraulik AB skall arbeta med jämställdhet för alla anställdas rättigheter och möjligheter till utbildning, arbete, lika lön för likvärdigt arbete och balans mellan allas inflytande på studier och arbete.

Information

Information om jämställdhetsarbetet skall ges till såväl anställda som nyrekryterade.

Långsiktigt

För det långsiktiga jämställdhetsarbetet skall Anderstorp Hydraulik AB arbeta för:

Kortsiktigt

För det kortsiktiga jämställdhetsarbetet skall vi verka för:

Godkänt


Anderstorp den……….. 
Anderstorp Hydraulik AB 

Sven Järnland 
VD