IT -policy

Med IT menar vi både hårdvara och mjukvara som används för att ta fram, lagra, söka och sprida information samt utrustning som används till kommunikation mellan oss på företaget. Detta är datorer, telefoner, handterminaler osv.

Allmänna regler

Personliga regler

 

Anderstorp Hydraulik AB

Sven Järnland, VD